Informatie voor OUDERS

20160701_155912 (1)U, ouder(s) voedt uw kind(eren) op en probeert te doen wat het beste voor ze is. Voor een kind is een veilige haven, waar het zich kan ontwikkelen, erg belangrijk.  Maar soms lopen dingen anders dan verwacht. U komt terecht in een situatie die veel van u als ouders vraagt, of uw kind heeft het ineens moeilijk op school. Uw kind is de laatste tijd minder aanspreekbaar en reageert anders; driftig en agressief of juist angstig en teruggetrokken. Uw kind heeft last van concentratieproblemen, faalangst, minder zelfvertrouwen, conflicten met andere kinderen, of wordt gepest. Het komt dagelijks moe uit school, reageert vaak emotioneel en heeft eet- of slaapproblemen. Er kan een duidelijke aanleiding zijn, zoals echtscheiding of rouw om een verloren familielid of huisdier. Misschien is uw kind hoogsensitief of is er iets anders aan de hand. De stap naar een specialistische hulpverlener is nog te groot en u wilt eerst starten met een laagdrempelige vorm van hulpverlening en samen handvatten krijgen om de situatie te verbeteren.

Wat kan EIGENWIJS KINDERCOACHING voor u betekenen?

Na een intakegesprek dat bij u thuis kan plaatsvinden, start ik met het begeleiden van uw kind op school of in de Kindercoachpraktijk.

  • GEZINSSITUATIE. Tijdens het intakegesprek vraag ik naar de gezins- en omgevingssituatie, mogelijke obstakels uit het verleden van uw kind en kijken we naar de huidige situatie. Welk gedrag van uw kind baart u zorgen? We stellen vast wat u als ouder met Kindercoaching wilt bereiken, en natuurlijk waar uw kind aan wilt gaan werken. Wat zit hem of haar zo dwars dat het moet veranderen?!
  • UW KIND gaat SPELENDERWIJS ontdekken hoe het anders met gedrag kan omgaan. Uw kind gaat thuis en op school aan de slag met het leren van een sociale vaardigheid, of het leert hoe het met enige hulp, een emotionele uitdaging kan overwinnen. Na een aantal coachingsbijeenkomsten zijn soms al verrassende ontwikkelingen te zien, maar er is ook tijd nodig om de oplossing of aanpak van het probleem te laten ‘rijpen’. Door deze aanpak zal uiteindelijk meer zelfvertrouwen ontstaan, een kind dat ‘goed in zijn vel zit’.
  • COACHEN IS MAATWERK. Hoe jij en je kind met elkaar communiceren laat zien welke problemen er (nog) spelen in de gezinssituatie. Daarom is goed tussentijds overleg met u als ouder nodig, om u te kunnen ondersteunen, adviseren of bij specialistische hulp door te verwijzen. Ook oudercoaching is mogelijk!

Graag tot ziens!  Sandra van der Wel, Trainer en KinderCoach

EIGEN WIJS COACHING