EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Sandra van der Wel

Naar grote en kleine mensen luisteren en met ze in gesprek gaan, dat doe ik graag. Op de basisschool waar ik regelmatig ben, komen kinderen vaak spontaan naar me toe. Ook ouderen willen hun verhaal graag aan mij kwijt. Graag help ik hen hun problemen te doorgronden en samen (creatief)  op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.  Ik ben ouder van twee adoptiekinderen, momenteel in de puberleeftijd. 

A)autocorrectie groter formaat afbeelding mijzelf actief 20170529_145541

Kinderen help ik doorgaans als groep met het aanleren van creatieve en sociale vaardigheden. Ook kunnen ze in mijn praktijk werken aan sociaal-emotionele uitdagingen. Daarbij vind ik het een uitdaging om kwetsbare mensen (jong en oud) te helpen ‘steviger op de grond te leren staan’, zodat ze niet meer zo snel uit balans raken.

Het boek van Elaine Aron over het begrip ‘Hoog Sensitiviteit’ dat in 2002 uitkwam, was voor mij destijds een eye-opener. Als kind heb ik veel hindernissen vaak alleen moeten overwinnen.  Mede daardoor heb ik in mijn leven beseft hoe belangrijk het is dat kinderen bij het aanpakken van hun persoonlijk gevoelde probleem vooral ook thuis de juiste steun en begeleiding krijgen. Elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft is samen met een of beide ouder(s) van harte welkom!

Mijn werkervaring met kinderen begon met kinderopvang en naschoolse opvang aan huis en op locatie. In 2000 ben ik, na de 4 jarige HBO -opleiding OMGANGSKUNDE (Faculteit Educatie Utrecht) afgestudeerd als TRAINER Sociale Vaardigheden en Communicatie. Na een verkorte PABO opleiding, heb ik vijf jaar praktijkbegeleiding (Coaching & Intervisie) aan pabostudenten gegeven. Sinds 2011 ben ik vaste Activiteitenbegeleider op basisschool De Regenboog. Ook begeleid ik Techniekgroepjes in groep 1 t/m 6. In 2015 ben ik na de HBO opleiding  KINDERCOACHING (ATMA  Amersfoort) afgestudeerd als KINDERCOACH.

Mijn creatieve passies zijn: fotografie, dans/sport en yoga. In 2017 heb ik bij Helen Purperhart de basis docentenopleiding KINDERYOGA (2016) afgerond. Ik vind het bijzonder leuk en interessant om trainingen voor verschillende leeftijdgroepen op de basisschool te ontwikkelen (op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, geweldloze communicatie, etc) en zelf aan te bieden. Kijk hiervoor bij ‘Trainingen’ op deze site.

Graag tot ziens.

Sandra van der Wel

EIGEN WIJS COACHING