WELKOM! aan deze website wordt gewerkt!

Dag ouders en kinderen,

Ik heet jullie graag welkom op deze nieuwe site, waar op dit moment nog hard aan wordt gewerkt. Neem alvast een kijkje!

Voor meer en uitgebreide informatie verwijs ik u graag nog naar (oude naam): www.kindercoachpraktijkalexandra.nl

Sandra van der Wel, Trainer, KinderCoach & Yogadocente