WELKOM OUDERS, KINDEREN/PUBERS

parent-reading-kids

Je kind loopt rond met een probleem en jullie komen er samen niet uit. Je hebt al het nodige geprobeerd, maar er lijkt steeds iets in de weg te staan waardoor het niet lukt.

(Lees het bericht ‘Een beter contact met uw kind of puber’. Hierin vindt u handige tips om beter te communiceren met uw zoon of dochter).

Neem gerust contact op en vraag een gratis intakegesprek aan, zodat ik jullie al een eind op weg kan helpen! Om je kind te kunnen helpen vind ik het belangrijk om jou als ouder hierbij te betrekken. Een probleem van een kind staat nooit alleen, maar hangt samen met hoe jullie met elkaar communiceren, andere gezinsfactoren, omstandigheden op school, problemen op een kinderdagopvang of wat er gebeurt is op de sportclub. Dat nemen we allemaal mee. Waar ik vooral op let is hoe jullie met elkaar communiceren, de interactie, jullie behoeftes, welke verlangens jullie naar elkaar hebben en wordt er aan jullie doelen gewerkt. Pubers hebben vaak de behoefte om alleen te komen, dat is geen enkel probleem. Belangrijk is wel dat de ouders op de hoogte zijn van de gesprekken die met mij of op school plaatsvinden, zodat wanneer dat nodig is zij er ook bij betrokken worden, omdat het bij jullie ook gaat om vertrouwen herstellen en met elkaar in gesprek blijven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel uw kind als uzelf handvatten krijgen, om beter met een situatie om te gaan of een vaardigheid beter onder de knie te krijgen. U bent immers degene die uw kind vertrouwen kan geven om steeds zelfstandiger te worden. Maar daarvoor zijn tijd en aandacht geven, uw kind op weg helpen, steunen als het tegen zit en complimenteren als uw kind zijn best doet, belangrijk voorwaarden!

Sandra van der Wel, KinderCoach en Trainer