Categoriearchief: Informatief

EIGEN WIJS ?

Eigengereidheid? Koppigheid? Brutaal? Grappig? Ontoegankelijk voor raad?

Iemand die te horen krijgt dat anderen hem of haar ‘eigen wijs’ vinden, vindt dat meestal geen goede eigenschap.

Toch hoort er ook een kwaliteit bij.

De kernkwaliteit van ‘eigenwijs’ is ‘autonoom’: * Je hebt de moed en durf om je eigen weg te gaan; * Je durft te vertrouwen op je eigen waarneming en inzichten; * Je laat je niet teveel leiden door wat anderen vinden.

Echter, zodra iemand doorslaat in deze kwaliteit (kernkwadranten) ontstaat er: ‘eigenwijsheid’ of ‘eigengereidheid’: Als dat gebeurt, dan: verlies je teveel het contact met je omgeving, ga je teveel je eigen weg, luister je te weinig naar feedback van andere mensen en stel je je te weinig open voor je omgeving!

En dat is natuurlijk met allerlei kwaliteiten zo. Het vergt moed om te kijken wat er nog meer zit achter de ergernis van gedrag en op zoek te gaan naar de kwaliteit die erin verscholen ligt.

Dat is waar we bij Eigen Wijs Coaching naar op zoek zijn. ‘Eigen Wijs Coaching’ is natuurlijk gekozen met een knipoog, als een grap! Eigenwijs staat bij mij ook: voor de eigen wijsheid van kinderen en volwassenen.  En ook als je eigen wijsje zingen en kijken hoe je kunt aansluiten bij die van anderen zonder daarbij je eigenheid te verliezen. Sommige grote en kleine mensen mogen wel wat eigenwijzer zijn. Terwijl anderen zich wat meer zouden kunnen leren openstellen voor hun omgeving.

Vraag aan je omgeving eens, de juf, je ouders, je kinderen of je echtgenoot hoe eigenwijs ze jou vinden? Ben je het daar mee eens? Wat kun je hiervan leren?

Sandra van der Wel, Trainer en KinderCoach

EIGEN WIJS COACHING

 

 

 

OOGAPPELS

Wat vanaf aflevering een direct opvalt is dat de ouders van deze oogappels bijzonder slecht of al helemaal niet met elkaar en met hun kinderen communiceren ! Het loopt als een rode rode draad door de hele serie.

Het is elke donderdag avond weer smullen en huiveren van de avonturen die (andere) ouders met hun puberkinderen en zichzelf in een turbulente fase van hun leven meemaken. Ook de gesprekken tussen de bedrijven door, met hun moderne grootouders die ‘goed’ lijken te weten wat er gaande is en vertellen hoe ze dat ooit zelf aanpakten met hun kinderen, die nu weer model staan als puberouders, zijn om te smullen…

De puberouders hebben blijkbaar geen idee dat je niet alleen op een oudertoon tegen je kind kunt praten, maar ook nog mèt je kind kunt praten, hun ‘echo’ kunt opvangen. Dus, bevestigen dat je ze ziet staan, elke dag weer, dat je ze hoort (zonder oordeel), en dat je interesse hebt voor elk onbenullig lijkende opmerking, en met humor een scherpe opmerkingen ombuigt, zonder hen af te kraken. Ze serieus nemen is heel erg belangrijk en je verdiepen in hun levenswijze. Dat kan een hoop onduidelijkheid, verwarring en problemen voorkomen, zo blijkt maar weer, want in de serie loopt het danig uit de hand. Er zijn door de bedenkers voor meer dan genoeg  herkenbare en soms tegenstrijdige ingrediënten gezorgd, om je bij tijd en wijle te laten huiveren.

In de serie Oogappels loopt het daardoor steeds verder uit de hand. Door een gebrek aan (goede) communicatie tussen ouders en kinderen lijken ze steeds verder langs elkaar heen lijken te gaan leven, in hun eigen wereld. En je constateert dat dit hele nare consequenties tot gevolg kan hebben! Maar gelukkig gebeuren er ook onverwacht verrassende dingen die positief uitpakken, zoals de oudere zus en broer die het voor hun jongere zusje opnemen.

Wat je dus al kunt voorkomen door een goede communicatie met elkaar te blijven onderhouden. Je hebt als ouder meer invloed dan je denkt!  Ook en juist als omstandigheden zo bepalend lijken te zijn, is het des te belangrijker om met elkaar in contact te blijven en te blijven communiceren, hoe lastig soms ook.

Sandra van der Wel

 

Een beter CONTACT met uw kind of puber.

Gaat het even niet lekker in het contact met uw kind geef uw kind en uzelf dan even de ruimte om ‘af te koelen’. Hoe kunt u beter in contact komen met uw kind?

  • Doordat je geneigd bent gedrag waar je het niet mee eens bent te veroordelen, kun je in een machtsstrijd terecht komen en kun je boos worden en straf gaan geven en komen jullie steeds vaker met de rug tegen elkaar aan te staan of gaat uw kind naar de andere ouder die soepeler is. Beter is het, hoe moeilijk ook, de situatie eens rustig te benaderen, alsof het jou niet treft, alsof jij de hulpverlener bent die afstand heeft ipv de betrokken ouder die meevoelt met je kind.
  • Spreek met uw kind, of samen met uw puber een moment af waarop jullie ‘de koe bij de horens gaan vatten’.  Als je kind weigert of vind dat het niet belangrijk is, dan geef je aan dat jij het wel belangrijk vindt en dat jullie nu samen een afspraak maken ‘om het er binnenkort over te hebben’. Dat geeft jullie beide de mogelijkheid om eerst even ‘af te koelen’.
  • Wanneer het gesprek plaatsvindt:
  • Aan het begin van het gesprek geef je eerst je kind de gelegenheid om te vertellen wat er aan de hand is. Jouw kind mag met zijn versie komen van wat er speelt. Vindt jouw kind dit lastig of komt zij of hij met een andere versie van wat er speelt, dan jij geconstateerd hebt of vermoed; geef dan vervolgens rustig aan wat er volgens jou feitelijk speelt. Daarna vraag je wat je zoon of dochter hierop te zeggen heeft: “Wat vindt jij daar nu van?” Vervolgens kun jij vertellen wat jij van deze situatie vindt, geef je aan hoe jij je erbij voelt, dus wat de situatie met jou doet.
  • Om de situatie helder te krijgen:  we zijn geneigd om eerder gesloten vragen dan open vragen te stellen. Gesloten vragen zijn vragen waarop het antwoord alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan zijn.  Open vragen zijn alle andere vragen. Deze vragen nodigen vaker uit tot een echt gesprek en dat is wat je nu nodig hebt. Je wilt natuurlijk graag weten wat de diepere drijfveren zijn en begrijpen waarom je kind zich zo gedraagt.
  • Leg aan pubers uit dat zij zich in een turbulente periode van hun leven bevinden waardoor ze bv. een situatie als het verbreken van vriendschappen extra heftig kunnen aanvoelen en dat een oplossing niet altijd voor handen is. Bevestig dat dat moeilijk voor ze is, dat de hormonen flink aan het werk zijn en er veel in hun hersenen gebeurt waardoor ze het gedrag van ouders bij tijd en wijlen heel irritant kunnen vinden en vaak beamen ze dit meteen. Neem hun gevoelens serieus ! En vertel ze bovendien dat het niet allemaal kommer en kwel is, maar dat zij nu beter kunnen argumenteren dan hun ouders (!), want dat komt juist door diezelfde hersenontwikkelingen die ze nu meemaken. Nodig ze dus uit om met goede onderbouwde argumenten te komen, want dat houdt jou ook scherp en hierdoor blijven jullie met elkaar in gesprek !
  • Spreek met jongere kinderen af wat je regels en opvattingen zijn over gedrag en waarom ze zich hieraan moeten houden, begrenzen dus. Dat geeft ze juist veiligheid.
  • Succes ermee !
  • Sandra van der Wel
  • EIGEN WIJS COACHING

Kennis maken met YOGA

Wilt u als leerkracht uw leerlingen kennis laten maken met yoga, als onderdeel van een training op de basisschool, dan wil ik deze graag organiseren.

Een lege ruimte op school met wat zachte materialen op de grond is prima.

Yoga is een aanrader voor volwassenen en kinderen die in een drukke omgeving werken of verblijven en/of  veel prikkels hebben te verwerken !

Sandra van der Wel, Trainer en KinderCoach

EIGEN WIJS COACHING