OOGAPPELS

Wat vanaf aflevering een direct opvalt is dat de ouders van deze oogappels bijzonder slecht of al helemaal niet met elkaar en met hun kinderen communiceren ! Het loopt als een rode rode draad door de hele serie.

Het is elke donderdag avond weer smullen en huiveren van de avonturen die (andere) ouders met hun puberkinderen en zichzelf in een turbulente fase van hun leven meemaken. Ook de gesprekken tussen de bedrijven door, met hun moderne grootouders die ‘goed’ lijken te weten wat er gaande is en vertellen hoe ze dat ooit zelf aanpakten met hun kinderen, die nu weer model staan als puberouders, zijn om te smullen…

De puberouders hebben blijkbaar geen idee dat je niet alleen op een oudertoon tegen je kind kunt praten, maar ook nog mèt je kind kunt praten, hun ‘echo’ kunt opvangen. Dus, bevestigen dat je ze ziet staan, elke dag weer, dat je ze hoort (zonder oordeel), en dat je interesse hebt voor elk onbenullig lijkende opmerking, en met humor een scherpe opmerkingen ombuigt, zonder hen af te kraken. Ze serieus nemen is heel erg belangrijk en je verdiepen in hun levenswijze. Dat kan een hoop onduidelijkheid, verwarring en problemen voorkomen, zo blijkt maar weer, want in de serie loopt het danig uit de hand. Er zijn door de bedenkers voor meer dan genoeg  herkenbare en soms tegenstrijdige ingrediënten gezorgd, om je bij tijd en wijle te laten huiveren.

In de serie Oogappels loopt het daardoor steeds verder uit de hand. Door een gebrek aan (goede) communicatie tussen ouders en kinderen lijken ze steeds verder langs elkaar heen lijken te gaan leven, in hun eigen wereld. En je constateert dat dit hele nare consequenties tot gevolg kan hebben! Maar gelukkig gebeuren er ook onverwacht verrassende dingen die positief uitpakken, zoals de oudere zus en broer die het voor hun jongere zusje opnemen.

Wat je dus al kunt voorkomen door een goede communicatie met elkaar te blijven onderhouden. Je hebt als ouder meer invloed dan je denkt!  Ook en juist als omstandigheden zo bepalend lijken te zijn, is het des te belangrijker om met elkaar in contact te blijven en te blijven communiceren, hoe lastig soms ook.

Sandra van der Wel

 

2 gedachten over “OOGAPPELS

    1. Thank you for wrighting me. Unfortunately I cannot offer you any job.
      I do my work professionally, and work alone, with children and their parents.

      Alexandra van der Wel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *